VBF Rally 2006/7
Plac Poäng Namn            09-02 09-30 11-11 12-09 04-01 04-13

  1 116,0 Kajsa Larson        34,0 16,0 34,0 12,0  6,0 14,0
  2 112,0 Valter Johansson      18,0 13,0 34,0  9,0 24,0 14,0
  3  91,0 Maria Regnér Jonsson    12,0 25,0    20,0 13,0 21,0
  4  81,0 Hans-Olov Gustafsson    15,0  8,0 25,0 13,0 12,0  8,0
  5  79,0 Krister Persson          25,0    20,0 13,0 21,0

  6  72,0 Robert Söderlund      19,0 13,0 28,0       12,0
  7  64,0 Jonas Dahlgren          19,0 14,0 23,0  8,0
  8  56,0 Bengt Andersson       18,0  8,0     9,0 21,0
  9  51,0 Jonas Gustafsson            28,0 23,0   
 10  50,0 Erik-O Sandström         19,0  7,0 14,0 10,0

 11  46,0 Odd Stokka               25,0 13,0     8,0
 12  40,0 Ulla Johansson       25,0        5,0  9,0  1,0
    40,0 Ove Mattsson              14,0  2,0 15,0  9,0
    40,0 Birgitta Jernbom-Lundberg           10,0 30,0
 15  38,0 Anita Björnebrink      17,0  5,0     4,0 12,0

 16  36,0 Elisabeth Kärrman      16,0 12,0  8,0      
 17  34,0 Ingerun Sjösvärd      34,0            
    34,0 Anders Vikström          34,0         
    34,0 Ann-Katrin Vikström        34,0         
 20  33,0 Åsa Jonsson         28,0     4,0  1,0   

    33,0 Owe Lindström           14,0 19,0      
    33,0 Kjell Andersson          14,0 19,0      
    33,0 Alf-T Nilsson              16,0  8,0  9,0
 24  31,0 Conny Gustafsson      15,0 16,0         
    31,0 Hans Molin               18,0       13,0

 26  30,0 Lillemor Steneberg     25,0        5,0   
    30,0 Ove Lundberg                    30,0
    30,0 Berith Andersson                     30,0
    30,0 Urban Finnsson                      30,0
 30  29,0 Greger Orädd        28,0        1,0   

    29,0 Leif Linder                  29,0   
    29,0 Tomas Linder                 29,0   
 33  28,0 Lars Örnberg           28,0         
    28,0 Tomas Frank            28,0         
 35  27,0 Gunvor Lohman           17,0 10,0      

    27,0 Tord Lohman            17,0 10,0      
    27,0 Kalle Prorok           15,0    12,0   
    27,0 Jan-Erik Åkerman            16,0     7,0  4,0
 39  26,0 Ulla-Britta Syrén      17,0  5,0     4,0   
    26,0 Wivianne Persson      16,0             10,0

 41  25,0 Mats Åsenlund                    14,0 11,0
    25,0 Anna-Mari Öhlén                   14,0 11,0
 43  24,0 Gunilla Nyström                   24,0
    24,0 Micke Melander                      24,0
    24,0 Anders Landmark                      24,0

 46  23,0 Östen Södermark       13,0 10,0         
    23,0 Bärndt Hedman        13,0 10,0         
    23,0 Åsa-Lena Ståhl              7,0 10,0     6,0
 49  21,0 Maiken Andersson                  21,0
 50  20,0 Gunilla Jonsson       10,0          10,0

    20,0 Gerda Höglund           12,0  8,0      
 52  19,0 Mikael Lindström       9,0  7,0  3,0      
    19,0 Bent Nilsson         9,0  7,0  3,0      
    19,0 Olov Angeria        19,0            
 55  18,0 Roger Näsström       10,0        8,0   

    18,0 Torbjörn Utterström        18,0         
    18,0 Martin Berglund          18,0         
    18,0 Karl-Erik Johansson           13,0        5,0
    18,0 Britt Åhman               13,0        5,0
    18,0 Dick Holmström             18,0      

 61  17,0 Hans Vikman               17,0      
    17,0 N-G Nilsson               17,0      
    17,0 Eva Strandberg                 2,0 15,0
 64  15,0 Rolf Glyssner           15,0         
    15,0 Gerd Sjögren              15,0      

    15,0 Einar Lestander             15,0      
    15,0 Olle Björner                       15,0
    15,0 Eva Björner                        15,0
 69  14,0 Jan Johnson         14,0            
    14,0 Lars Johansson       14,0            

    14,0 Göran Olsson                 14,0   
 72  13,0 Fred Pettersson                      13,0
 73  12,0 Kennet Näckdal       12,0            
    12,0 Barbro Forsmark             12,0      
    12,0 Sören Forsmark             12,0      

    12,0 Tom Gärds                         12,0
 77  11,0 Tomas Sjöström       11,0            
    11,0 Ingmari Jacobsson      11,0            
    11,0 Hans Holmlund           11,0         
    11,0 Stefan Andersson         11,0         

    11,0 Robert Bohman              11,0      
    11,0 Stellan Karlsson            11,0      
    11,0 Thore Strand                 11,0   
    11,0 Göran Kullberg                11,0   
    11,0 Kerstin Haak-Fryklund                11,0

    11,0 Anders Fryklund                   11,0
 87  10,0 Kjell Persson                       10,0
 88  9,0 Greta Helander           9,0         
    9,0 Ing-Marie Löfstedt         9,0         
    9,0 Rune Isaksson              9,0      

    9,0 Erik Lindgren              9,0      
    9,0 Björn Holgersen             2,0        7,0
    9,0 Bo Danielsson                       9,0
 94  8,0 Eva Nilsson         8,0            
    8,0 Anita Rågfeldt        8,0            

    8,0 Elisabeth Svensson                  8,0
 97  7,0 Gerd Sundström        7,0            
    7,0 Maj-Britt Sundberg      6,0           1,0
    7,0 Britt-Marie Gezelius     7,0            
    7,0 Kristoffer Brännström             7,0   

    7,0 Mikael Hjerm                  7,0   
    7,0 Gunn Jonsson                     7,0
    7,0 Kjell Sannsell                       7,0
 104  6,0 Rolf Kullberg        6,0            
    6,0 Lennart Andersson         6,0         

    6,0 Erik Tjärnström          6,0         
    6,0 Liv Holgersen-Rådahl           6,0      
    6,0 Einar Rådahl               6,0      
    6,0 Monika Strand                 6,0   
    6,0 Astrid Ljungdal                6,0   

    6,0 Hans Lerner                     6,0
    6,0 Ingalill Linerudt                     6,0
 113  5,0 Helmuth Wacek        5,0            
    5,0 Gun Wacek          5,0            
    5,0 Agnar Bergkvist             5,0      

    5,0 Tomas Bergqvist             5,0      
    5,0 Inga-Lill Tiberg                   5,0
    5,0 Hans-Göran Larsson                  5,0
    5,0 Louise Lundström                   3,0  2,0
    5,0 Rune Lundström                    3,0  2,0

 121  4,0 Cecilia Flodström      4,0            
    4,0 Britt-Louise Lovén      4,0            
    4,0 Alice Forsséll           4,0         
    4,0 Rolf Håkansson           4,0         
    4,0 Dan Wälivaara              4,0      

    4,0 Margot Isberg                    4,0
    4,0 Anders Isberg                    4,0
    4,0 Gunnar Dahlgren                      4,0
 129  3,0 Anita Jonsson        3,0            
    3,0 Margot Wikström       3,0            

    3,0 Lars Åström            3,0         
    3,0 Melker Fransson          3,0         
    3,0 Kent Sandström                 3,0   
    3,0 Tommy Linder                  3,0   
    3,0 Vivianne Linder                      3,0

    3,0 Bo Lundin                         3,0
 137  2,0 Viviann Granström      2,0            
    2,0 Monica Wiberg        2,0            
    2,0 Hjördis Lundström         2,0         
    2,0 Kurt Eklund            2,0         

    2,0 Mikael Lindmark             2,0      
    2,0 Ulla Norberg                     2,0
    2,0 Åke Norberg                     2,0
 144  1,0 Christine Bergman      1,0            
    1,0 Björn Bergman        1,0            

    1,0 Tomas Oskarsson          1,0         
    1,0 Christina Kjell          1,0         
    1,0 Per Tällström              1,0      
    1,0 Folke Flodén               1,0      
    1,0 Torsten Östman                    1,0

    1,0 Ethel Dahlgren                       1,0