2003-05-07  Onsdag

PBN  Mer information

4 bord, 8 par. Antal brickor: 18. Medel: 54.


Plac Par Poäng   % Namn                 Klubb   

  1  4   70 64,8 Inger Öberg - Lennart Granström    BK Björken
  2  6   62 57,4 Carin Garö - Axel Wennerblom     BK Björken
  3  2   59 54,6 Åsa Vallin - Jonas Carlquist     BK Björken
  4  1   58 53,7 Ove Eriksson - Jonas Dahlgren     BK Björken
  5  7   57 52,8 Maj-Britt Sundberg - Sigrid Benetoft BK Björken

  6  8   53 49,1 Britt Lundquist - John-Ivar Nordin  BK Björken
  7  5   51 47,2 Ulla Norberg - Åke Norberg      BK Björken
  8  3   22 20,4 Berit Sjöström - Bessie Wilcke    BK Björken

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 1       Bricka: 2       Bricka: 3     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
5 4   -420  3 3   7 1  120    5 1   8 3   -200  6 0
6 2   -420  3 3   8 3  120    5 1   6 2   -720  4 2
7 1   -420  3 3   5 4  90    1 5   5 4   -1470  1 5
8 3   -420  3 3   6 2  90    1 5   7 1   -1470  1 5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 4       Bricka: 5       Bricka: 6     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
4 8  100    6 0   1 3   -130  6 0   1 3  140    5 1
7 2    -90  4 2   4 8   -400  4 2   7 2  140    5 1
1 3   -110  2 4   6 5   -460  2 4   6 5    -50  2 4
6 5   -150  0 6   7 2   -490  0 6   4 8   -110  0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 7       Bricka: 8       Bricka: 9     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
2 4  100    5 1   7 3  150    6 0   7 3  420    5 1
7 3  100    5 1   1 6  140    4 2   8 5  420    5 1
1 6   -600  1 5   8 5   -100  2 4   1 6  400    1 5
8 5   -600  1 5   2 4   -140  0 6   2 4  400    1 5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 10       Bricka: 11       Bricka: 12     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
6 8 1460    6 0   2 1  430    5 1   3 5   -490  5 1
7 4 1430    4 2   6 8  430    5 1   6 8   -490  5 1
2 1  680    1 5   7 4  150    2 4   2 1   -990  1 5
3 5  680    1 5   3 5  110    0 6   7 4   -990  1 5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 13       Bricka: 14       Bricka: 15     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
8 1  100    6 0   8 1   -400  6 0   3 2  130    3 3
7 5   -110  4 2   4 6   -420  3 3   4 6  130    3 3
4 6   -600  2 4   7 5   -420  3 3   7 5  130    3 3
3 2   -630  0 6   3 2   -480  0 6   8 1  130    3 3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 16       Bricka: 17       Bricka: 18     
Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng  Par Resultat Poäng
4 3  300    6 0   4 3   -110  6 0   2 8  50    6 0
7 6   -100  4 2   2 8   -520  4 2   4 3   -200  4 2
2 8   -130  2 4   5 1   -980  2 4   7 6   -420  2 4
5 1   -650  0 6   7 6   -1010  0 6   5 1   -450  0 6

PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.